Aphasia Identification Card

I would like the English version
I would like the Spanish version
I would like the Norwegian version

Fill in the form to get your custom aphasia information card.

Name:
Address:
Emerg. contact:
Phone:
Cause:

Check the boxes that apply
Speak slower with simpler language
Write key words for me
Give me written choices for answers
I use drawing/writing to help me talk
I may confuse yes/no answers
Give me a minute to respond
Shut off loud noises so I can concentrate
Ask me if I understand
Give me eye contact while speaking
Call my caregiver for information

Print this page after you've filled in the form, cut out the card, and put it in your wallet. If your card prints too small, change the settings in your print page. Find the "scale" option and change it to increase the print size. Then print.

Please Read This
I have aphasia from a . Aphasia means I have trouble understanding you, reading, writing, and speaking. It is a medical condition.
I am intelligent but need some help with language. This can be frustrating for me.
Name:
Address:
Emerg. contact / Phone:
To help me:
Speak slower with simpler language
Write key words for me
Give me written choices for answers
I use drawing/writing to help me talk
I may confuse yes/no answers
Give me a minute to respond
Shut off loud noises so I can concentrate
Ask me if I understand
Give me eye contact while speaking
Call my caregiver for information
TheAphasiaCenter.com/pocket-card
Complete el Formulario para obtenet su tarjeta.

Nombre:
Dirección:
Contacto de emergencia:
Numero de telefono:
Causa:

Seleccione las casillas que aplican
Hable más lento con palabras seccillas
Escriba palabras claves para mi
Escriba opciones con posibles respuestas
Use láminas/escritos para que me ayude a hablar
Puedo confundir respuestas si / no
Deme tiempo para responder
Elimine ruido para poderme concentrar
Pregúnteme si entiendo
Mireme a los ojos mientras me habla
Llame a mi cuidaor(a) para informacion

Imprima esta página luego que haya completado el formulario, corte la tarjeta y póngala en su cartera. Si su tarjeta se imprime demasiado pequeña, cambie la configuración en su página de impresión. Encuentra "Escala" y cámbialo aumenta el tamaño. Luego imprime.

Por favor lea esta información
Tengo afasia . Afasia significa que tengo problemas para entender, leer, escribir y hablar. Se trata de una condición médica. Solo necesito ayuda con el lenguaje para poderme comunicar.
Nombre:
Direccioó:
Contacto de emergencia
Telefono:
Para ayudarme:
Hable más lento con palabras seccillas
Escriba palabras claves para mi
Escriba opciones con posibles respuestas
Use láminas/escritos para que me ayude a hablar
Puedo confundir respuestas si / no
Deme tiempo para responder
Elimine ruido para poderme concentrar
Pregúnteme si entiendo
Mireme a los ojos mientras me habla
Llame a mi cuidaor(a) para informacion
TheAphasiaCenter.com/pocket-card
Fyll in skjemaet for å få et tilpasset afasi infokort.

Navn:
Adresse:
Nødkontakt:
Telefon:
Årsak:

Kryss av for det som gjelder
Snakk saktere med enklere språk
Skriv ned nøkkelord for meg
Gi meg skriftelig alternativer for svar
Jeg bruker skriving/tegning for å hjelpe meg prate
Jeg blander ja/nei svar
Gi meg litt tid til å svare
Demp høye lyder så kan konsentrere meg
Spør meg om jeg forstår
Gi meg øyekontakt mens du prater
Ring min forsørger for mer informasjon

Skriv ut denne siden etter at du har fylt ut skjemaet og putt det i lommeboken. Hvis kortet skrives ut for lite, kan du endre innstillingene i utskriftskontrollen. Juster 'Scale' instillingen for å justere utskriftsstørelsen. Deretter velg 'Print'.

Vennligst les dette
Jeg har afasi fra . Afasi betyr at jeg har vannskligheter med å forstå deg, lesing, skriving, og snakking. Det er en medisinsk tilstand.
Jeg er intelligent, men jeg trenger hjelp med språk. Det kan være frustrerende for meg
Navn:
Addesse:
Nødkontakt / Telefon:
To help me:
Snakk saktere med enklere språk
Skriv ned nøkkelord for meg
Gi meg skriftelig alternativer for svar
Jeg bruker skriving/tegning for å hjelpe meg prate
Jeg blander ja/nei svar
Gi meg litt tid til å svare
Demp høye lyder så kan konsentrere meg
Spør meg om jeg forstår
Gi meg øyekontakt mens du prater
Ring min forsørger for mer informasjon
TheAphasiaCenter.com/pocket-card